teledysk

Tekst piosenki

Tłumaczenie

[Bilon]
A Mary, Mary, Ah, piękna Mary, Mary,
Człowiek jestem szczery więc,
powiem Ci bez ściemy,
że pełnaś uroku,
co noc mi dajesz spokój,
dotrzymujesz kroku lecz,
nie chronisz od kłopotów, nie.
Nie Twoja wina wiem, że wolność Ci zabrano, poddano
genetycznym zmianom z obawą że obudzisz nas z tą sprawą,
że odsłonisz prawdę całą,
że rozkochasz Polskę całą, choć, tu jesteś wciąż Cię mało
bo Mary słodziutka jasno zieloniutka,
łagodna w skutkach jej wrogiem jest wódka
to sensimilla naturalna chwila
kleje i zawijam do taktu się rozpływam
tak wciąż zakazana jest ma mamachuana,
traktuje z rana każdą ustawę chama wiem
moja mała, i tak się odnajdziemy
spotkamy gdzieś w plenerach
razem zrelaksujemy bo

[Siostra Mariola/Marika]
Daję Ci moją słodycz tak od wielu lat, od wielu lat od wielu lat
i dotykam Cie łagodnie kiedy ostro traktuje ciebie świat (ye aj)
wiesz ostatecznie ważne są twoje ruchy liczysz się tylko ty, tylko ty
jestem tu by cie tulić, żeby odpędzać mroczne sny (yej)

[Ras Luta]
Czasem kocham cię, czasem mam cie dosyć
czasem uspokajasz mnie czasem strzelasz fochy
po wewnętrznej stronie żył czuję twój miękki dotyk
gdy przenika mnie twój oddech gdzieś po środku nocy, heej
pozwalasz mi cieszyć się tym co mam
z tobą nigdy już nie będę sam
napełniasz głowę światłem i snami
purpurowa mgła niech będzie z nami

[Żary]
A mary mary, pachnąca mary mary
ty powiedz mi kochana czemu ciągle chcą nas dzielić
murami, kratami wszelkimi zakazami
za to że na co dzień ze sobą przebywamy
ty powiedz mi kochana czemu jesteś niedostępna
dla każdego w kraju
zwykłego konsumenta
jak do holendra no chodź do mnie piękna
zrobimy to razem, wiem, droga będzie kręta
poszukam spokojnego miejsca by się zrelaksować
po spotkaniu z tobą zawsze wolna moja głowa
o czym jest mowa dziś mówię o czym mowa
nikogo nie zabiłaś wciąż chcą cie szykanować
gdzie wolność słowa gdzie wolność jest wyboru
nie ma tego nie żyjemy w państwie pełnym chorób
gdzie tu logika wszystkich chcą nas pozamykać
nie obchodzi mnie to
dziś tobą chcę oddychać bo

[Siostra Mariola/Marika]
Daję Ci moją słodycz tak od wielu lat, od wielu lat od wielu lat
i dotykam Cie łagodnie kiedy ostro traktuje ciebie świat (ye aj)
wiesz ostatecznie ważne są twoje ruchy liczysz się tylko ty tylko ty
jestem tu by cie tulić, żeby odpędzać mroczne sny (yej)

[Wilku]
Mary mary joint fifa bongo filis.
Zioom podknął bucha w tej chwili,
kiedy wciągasz ten siwy dym do swoich płuc
działaj tak żeby wyszło ci na plus
THC to moje drugie imię, Ci co jarali z nami wiedzą że nie kłamie
wielka morda na mnie możesz liczyć śmiało
ile by nie było to i tak jest za mało
kiedyś piątka na trzech, dziś dycha solo
Wilku, Wilku jest poza kontrolą
mój diler nie ściemnia normalnych ludzi
jeszcze jedno hodowanie rąk nie brudzi
najlepsze ziółka, filterek, bibułka
lubię gdy skarbów pełna jest szkatułka
często robie przerwy żeby poczuć jak to sieka
nie tracę werwy na nowe drzewka czekam
jaram, jaram jak stary rastaman
gandzia man uleczy cie jak szaman
to jest moc ukryta w roślinie
tylko nieświadomi szargają jej opinię (woow, wow...)

[Siostra Mariola/Marika]
Daję Ci moją słodycz tak od wielu lat, od wielu lat od wielu lat
i dotykam Cie łagodnie kiedy ostro traktuje ciebie świat (ye aj)
wiesz ostatecznie ważne są twoje ruchy liczysz się tylko ty tylko ty
jestem tu by cie tulić, żeby odpędzać mroczne sny (yej)

(Sadzić, palić, zalegalizować / x7)

Dodany 11 mies. temu | vipwrzuta

[Dime]
And Mary, Mary, Ah, the beautiful Mary, Mary,
Man I'm so sincere,
I'll tell you no bullshit,
that pełnaś charm,
every night I give peace,
but you keep pace,
do not protect from the hassles, no.
Not your fault I know that the freedom you were taken, were
genetic changes in fear that wake us in this matter,
that reveal a truth the whole,
all that enamored Poland, though, you're still here, you little
Mary sweetie because clearly zieloniutka,
mild in its effects is the enemy of vodka
This natural Sensimilla moment
glue and wrap to measure the melt
I still have mamachuana prohibited,
morning treats any law CAD I
my little one, and so we find
meet somewhere in the open air
chill together because

Ref [Sister Mariola / Marika]
I give you my sweetness so many years, for many years, for many years
and touches you gently when you carefully considered the world (ye aj)
finally know your movements are important to count only you, only you
I'm here to snuggle close to banish the dark dreams (yej)

[Ras Luta]
Sometimes I love you, sometimes I'm close enough
You calm me sometimes shoot sometimes sulks
the inside of the veins I feel your soft touch
it penetrates me your breath somewhere in the middle of the night, heej
let me enjoy what I have
you will never be alone
You fill my head with light and dreams
purple mist be with us

[Zary]
A mary mary mary mary smelling
you say you love me still want us to share
walls and bars all prohibitions
for being on a daily basis with each dwell
You tell me that you love unavailable
for everyone in the country
the ordinary consumer
as the Dutchman did not come to me beautiful
we'll do it together, I know the road is winding
look for a quiet place to relax
after a meeting with you forever free my head
what is being said today I'm talking about the question
did not kill anyone still want to close harass
where freedom of speech is freedom of choice where
do not have that we do not live in a country full of diseases
where is the logic of all want us to close the
I do not care
Today you want to breathe because

Ref [Sister Mariola / Marika]
I give you my sweetness so many years, for many years, for many years
and touches you gently when you carefully considered the world (ye aj)
finally know your movements are important to count only you only you
I'm here to snuggle close to banish the dark dreams (yej)

[Wolf]
Mary mary joint bong fifa Filis.
Zioom podknął gushing at this time,
When you breathe the black smoke into your lungs
act so that they came out on the plus
THC is my middle name, which you jarali us know he was not lying
great mug you can count on me go ahead
if it was not, and so there is not enough
once five to three, now solo pants
Wolf, Wolf is out of control
My dealer does not dim normal people
yet one does not get dirty hands breeding
best herbs, filterek, tissue
I like when a casket full of treasures
I do break often to feel like a chopped
I do not lose spirited waiting for new trees
jaram, jaram how old rastaman
ganja man heal path as shaman
This is the power hidden in the plant
Only ignorant tarnish its opinion (woow, wow ...)

Ref [Sister Mariola / Marika]
I give you my sweetness so many years, for many years, for many years
and touches you gently when you carefully considered the world (ye aj)
finally know your movements are important to count only you only you
I'm here to snuggle close to banish the dark dreams (yej)

(Best planted, smoke, legalize / x7)

Tłumaczenie: 11 mies. temu | vipwrzuta

7 1
Wyśw.:965
Wydrukuj tekst

  (pole nieobowiązkowe, możesz dodać kilka, zatwierdzaj kolejnych enterem)

  Robert Darkowski

  Szwed

   admin: plik audio [usunięto 25.12.2013]

   vipwrzuta: plik wideo [dodano 18.08.2013]

   vipwrzuta: plik audio [dodano 18.08.2013]

   vipwrzuta: tłumaczenie [dodano 18.08.2013]

   vipwrzuta: tekst [dodano 18.08.2013]

   Zamknij

   Anuluj

   Twój komentarz o numerze został ocenzurowany z powodu naruszenia netykiety. Dowiedz się więcej o netykiecie »

   Twój komentarz o numerze nie został dodany z powodu naruszenia netykiety. Dowiedz się więcej o netykiecie »

   Wrzuć do schowka
   Utwórz nową playlistę
   OK